صفحه اول | درباره | برنامه ها | اعضاء | لينك | تماس با ما

English                    


ريگ بزرگ لوت (اولين تلاش) | پائيز 1385

در 27/45/59 شرقي 98/41/29 شمالي بعد از يك ساعت ونيم راهپيمايي در ارتفاع 836 در سايه يك ديوار رسي در دره‌اي ماسه‌اي اطراق كرديم، نهار خورديم يك ساعت ونيم گذشته راهپيمايي دلپذيري بود نخست در ساعت 30/11 يعني شروع حركت يك شيب ملايم را به سوي تپه‌اي كوتاه طي كرديم خاك سفت بود و پر از سنگ ريزه ، پوشش گياهي از خارهاي كوتاه بسيار ضعيف بود با اين وجود رد حيوانات زياد به چشم مي‌خورد، بيشتر و از همه مهم‌تر آهو يا شايد جيبير مخصوصاً وقتي پشكل ريز آنها را ديديم. تعيين كرديم پس از رسيدن به گردنه‌اي كوتاه دره با شيب زيادي به سمت پايين سرازير شد و چشم‌انداز زيبايي از كوههاي كوتاه رسي و درخچه را به ما نشان داد درست در جهت نقطه‌اي كه براي آغاز ورود به ريگ در نظر گرفته بوديم حركت كرديم مچ پاي راستم كه آسيب ديده بود …

 
info@keshit.com ©2005-2006 keshit.com All rights reserved.   Design by Grain