صفحه اول | درباره | برنامه ها | اعضاء | لينك | تماس با ما

English                    


جاده سنگ فرش | بهار 1378

مبدا دهات رشمه نزديك گرمسار و مقصد پاسگاه مباركيه نزديك ورامين كه در اين برنامه با عبور از جاده سنگفرش و كاروانسراي قصر بهرام و همچنين عين الرشيد و حوض قيلوقه به پاسگاه مباركيه رسيديم اين برنامه در بهار 1378اجرا شد ، مدت زمان برنامه 3 روز ومسافت طي شده 100 كيلومتر بوده است.

 
info@keshit.com ©2005-2006 keshit.com All rights reserved.   Design by Grain