صفحه اول | درباره | برنامه ها | اعضاء | لينك | تماس با ما

English                    


كوير مسيله | پائيز 1379

مبدا حوض قيلوقه مقصد كاروانسراي مرنجاب . در طي اين سفر با عبور از چشمه آب سفيد و چاه دسكن نهايتا به كاروانسراي مرنجاب رسيديم.اين برنامه در پاييز 1379 اجرا شد و مدت برنامه 4 روز بوده و مسافت طي شده 90 كيلو متر بود.

 

 
info@keshit.com ©2005-2006 keshit.com All rights reserved.   Design by Grain