صفحه اول | درباره | برنامه ها | اعضاء | لينك | تماس با ما

English                    


دق سرخ | پائيز 1380

مبدا روستاي جهان آباد و مقصد ايستگاه سهيل كه در طي اين سفر از دق سرخ و چاه علي عبور كرديم كه زمان اجراي برنامه پاييز 1380 ، مدت ارجراي آن 4 روز و مسافت طي شده 90 كيلومتر بود.

 

 
info@keshit.com ©2005-2006 keshit.com All rights reserved.   Design by Grain