صفحه اول | درباره | برنامه ها | اعضاء | لينك | تماس با ما

English                    


عروسان – طرود | پائيز 1381

مبدا روستاي عروسان و مقصد روستاي طرود . در اين برنامه از كوير بزرگ بصورت جنوب به شمال عبور كرديم . اين برنامه در پاييز 1381 اجرا شد و مدت اجراي برنامه 5 روز و مسافت طي شده 160 كيلومتر بود.

 
info@keshit.com ©2005-2006 keshit.com All rights reserved.   Design by Grain