صفحه اول | درباره | برنامه ها | اعضاء | لينك | تماس با ما

English                    


کوير ابرقو | پاييز 1387

مبدا برنامه نزديک روستاي ده شير از روستا هاي شهر يزد بوده که بصورت شمال به جنوب ادامه مسير داده و از کاسه کوير عبور کرده و در نهايت به ابر کوه يعني مقصد نهايي خاتمه يافت. مدت برنامه 2 روز و مسافت طي شده نزديک به 60 کيلوتر بود.

 
info@keshit.com ©2005-2006 keshit.com All rights reserved.   Design by Grain