صفحه اول | درباره | برنامه ها | اعضاء | لينك | تماس با ما

English                    


عبور از ريگ بزرگ لوت | زمستان‌ 1385

ساعت 5/7 صبح روز سه شنبه 10 بهمن با قطار تهران کرمان به ايستگاه کرمان رسيديم و تا ساعت 5/9 خود را به بم رسانديم هواي آفتابي و خاکي که از باران 3 روز قبل هنوز خيس بود شرايط بسيار ايده الي را را نويد مي داد. ساعت 5/11 صبح در 20 کيلومتري نصرت آباد در جاده‌ي بم زاهدان منتظر آقاي عامري چهارمين عنصر گروهمان بوديم که با هواپيما به زاهدان آمده بود و قرار بود با ماشين محيط باني زاهدان خود را به ما برساند و دوستان محيط‌بان ما را به کنار ريک بزرگ لوت برسانند در محل شروع برنامه باد بسيار تندي با سرعتي بين 40 تا 60 کيلومتر چنان ماسه را به هوا بلند کرده بود که بازکردن چشم دشوار بود با تماسي که با دوستان تهران از طريق موبايل ماهواره اي گرفتيم وضعيت هوا را براي چهارروز آينده را جويا شديم به نظر مي رسيد حداقل براي 2 روز آينده قرار نيست باد شديد کاهش پيدا کند ولي در ساعات غروب و شب افت چشمگيري خواهد داشت با وجود ابهامهايي که در اين شرايط براي آغاز برنامه براي ما بوجود آمده بود تصميم به شروع برنامه گرفتيم

 
info@keshit.com ©2005-2006 keshit.com All rights reserved.   Design by Grain