صفحه اول | درباره | برنامه ها | اعضاء | لينك | تماس با ما

English                    


عبور جنوب به شمال کویر لوت | پاییز 1388
کویر ابر قو |  پاییز 1387
کوره گز به حلوان | پاییز 1386
عبور از ریگ بزرگ لوت | زمستان 1385
ریگ بزرگ لوت (اولین تلاش) | پاييز 1385
عشين | پاييز 1384
كوير لوت | پاييز 1383
ريگ جن | پاييز 1382
عروسان – طرود | پاييز 1381
دق سرخ | پاييز 1380
كوير مسيله | پاييز 1379
جاده سنگ فرش | بهار 1378
 
info@keshit.com ©2005-2006 keshit.com All rights reserved.   Design by Grain